Internetski forum

Diamond cijenama

Stope tablice su za svaki Carlton Carlton, a dodavanjem dvije nula ispred svakog broja cijena se zove Tonan.